Strategisch aan de slag met een interne academie

Strategisch aan de slag met een interne academie

Er zijn tal van goede redenen om een interne academie op te zetten: medewerkers opleiden tot knelpuntprofielen, de employer brand van je organisatie versterken of anticiperen op snel veranderende skills die eigen zijn aan de business.

Om werkelijk impact te creëren met een interne academie, is het belangrijk om verder te kijken dan het operationele luik en een strategische bril op te zetten. Een interne academie zou steeds een strategische keuze moeten zijn die vertrekt vanuit de noden van de business.

Onderstaande tips kunnen je helpen om jouw interne academie niet louter als L&D- of HR-vraagstuk aan te pakken maar te vertrekken vanuit wat echt telt: de added value voor de business.

1. Hoe ziet strategisch succes eruit?

Vaak kiezen organisaties voor een interne academie omdat het “in” is of om opleidingen efficiënter te organiseren. Bijgevolg zijn opleidingen in de praktijk nauwelijks gerelateerd aan de doelen en de strategie van de organisatie. Klinkt herkenbaar? Dan is het tijd om uit te zoomen en kritisch te kijken naar het waarom.

Wanneer je beslist om de tijd en het budget te investeren in een eigen academie, weet je maar beter hoe succes er voor de organisatie uitziet. Definieer daarom eerst wat succes voor jóuw organisatie betekent. Vertrek daarbij niet zozeer vanuit de “leernoden” maar ga dieper kijken naar de “businessnoden”. Stel je als L&D professional op als business analist en ga het strategische gesprek aan met management. Streven we naar meer aanwervingen, snellere productie, het behalen van certificaten, …?

Door de strategische doelen van begin af aan scherp te stellen, kan je blijven bewaken dat de academie bijdraagt aan de vooropgestelde doelen. Hint: meer opleidingsdagen per medewerker is meestal géén strategisch businessdoel.

2. Betrek de juiste mensen

Vaak stopt de betrokkenheid van collega’s uit andere departementen na het brainstormen over een catchy naam. Dat is een gemiste kans. Om werk te maken van de vooropgestelde businessdoelen, schakel je jouw stakeholders slim in:

  • Ga in gesprek met de doelgroep om kritisch te kijken naar het aanbod en de leervormen. Zet bijvoorbeeld een proefproject op in co-creatie met de medewerkers.
  • Schakel subject matter experts in om de inhoud te maken of te reviewen.
  • Luister naar ervaren profielen en stel hen de vraag hoe zij bepaalde zaken hebben aangeleerd.
  • Doe beroep op het marketing team om de academie in de kijker te zetten. Zet ook hier vooral in op het “waarom”.

3. Bied ervaringen

Hoe maak je een opleidingsaanbod écht aantrekkelijk? Je maakt het relevant.

We hebben het allemaal wel eens meegemaakt: een evenement over welzijn waarbij je de hele dag stil zit in een muffe ruimte. Sprekers die vooraan komen vertellen over sociaal leren en geen tijd maken voor discussie. Evenementen over technologie waarbij de projectie het laat afweten.

De sterkte van een interne academie staat of valt bij een nauwe afstemming met de specifieke organisatiecontext en de ruimte om te experimenteren. Laat de lerenden dat ook zo beleven, zet in op concrete ervaringen.

Door de lerenden en experten in stap twee te betrekken, krijg je zicht op de real life situaties waarin de medewerkers het geleerde toepassen. Ga samen op zoek naar een manier om die situaties te verwerken in de opleiding. Dat kan bijvoorbeeld aan de hand van een authentieke casus uit de productieomgeving of reële leiderschapsuitdagingen. Hint: een quiz is zelden een real life situatie. Lees meer tips om "actie en kennisdeling" te introduceren in je opleidingen. 

“The end of the journey is not knowing more, it’s doing more” – Julie Dirksen

4. Bouw verder aan de leercultuur

Een interne academie hebben maakt van je organisatie nog geen lerende organisatie. De interne academie is slechts één van de vele middelen om leren mogelijk te maken. Integreer de academie in het bredere geheel door ze te linken met de leervisie en leeractiviteiten van de organisatie.

Dat kan je bijvoorbeeld doen door in te zetten op een persoonlijk ontwikkelingsplan, gepaste opvolging te voorzien na elke opleiding en managers te ondersteunen bij ontwikkelingsgesprekken. Door deze zaken van begin af aan in overweging te nemen, creëer je een opleidingsaanbod dat afgestemd is op individuele leernoden en de bredere ontwikkeling van elke medewerker.

Houd hierbij in je achterhoofd dat het niet nodig is om bestaande inhoud opnieuw uit te vinden. Integendeel, maak gretig gebruik van wat er reeds beschikbaar is. Met bestaande opleidingen, blogs en youtube video’s kom je al een heel eind. De tijd die je gewonnen hebt, kan je dankbaar inzetten om medewerkers te ondersteunen om de geleerde tips ook effectief toe te passen in de praktijk. Welke uitdagingen ervaren deelnemers na afloop? Welke omgevingsfactoren staan het toepassen van het geleerde in de weg? Een goede opvolging die nauw aansluit bij de businessdoelen, is cruciaal om te evolueren naar een lerende organisatie.

 

Meer tips & tricks om leerimpact te garanderen? Download ons E-book "Meer leerimpact in 6 stappen".

Ondersteuning nodig bij het opzetten van een interne academie? Bekijk wat onze consultants voor jou kunnen betekenen. 

Deze blog werd geschreven door:

Deze blog werd geschreven door Ning De Baere

 

Inschrijven nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van De Opleidingscoach!
23
apr
De Opleidingscoach en "Opleidingen van de Toekomst"!

Hoe bereid je je voor op de...

16
jun
Van leren naar presteren, dankzij kwalitatieve werkinstructies

Werkinstructies zijn meer dan een wettelijke verplichting.

...
09
mrt
Het L&D Café, een inspirerende namiddag op stap.

Voel jij je als L&D professional soms ook wat ...

De Opleidingscoach is dé leerexpert in België voor het opzetten of versterken van leer- en ontwikkelings-strategieën in lijn met de missie en visie van bedrijven en organisaties. Wij bieden gespecialiseerde en innovatieve kennis aan binnen het L&D-domein in een op-maat partnership.