Provincie Antwerpen

In vergelijking met andere (overheids-)organisaties staat Provincie Antwerpen al ver in haar aanpak op vlak van leren en ontwikkelen. Naast klassikaal leren wordt er sterk ingezet op andere leervormen zoals intervisie, mentorschap, coaching, etc. Leernoden worden vervuld met behulp van zowel een open leeraanbod als trajecten op maat (op individueel en teamniveau), waarbij naast het aanscherpen van competenties de focus ook ligt op het inzetten van talenten. Het team Personeelsontwikkeling coördineert, adviseert en ondersteunt dit alles, onder leiding van Marion Kahane.


Marion Kahane, teamverantwoordelijke Personeelsontwikkeling van de dienst Talent & Loopbaan, vertelt: "In deze snel evoluerende maatschappij is leren een onmisbare sleutel voor de toekomst: het verhoogt enerzijds de inzetbaarheid van medewerkers en het maakt anderzijds dat onze organisatie wendbaar blijft en zich kan aanpassen aan veranderingen nu en in de toekomst. Een langetermijnvisie over hoe het leren van onze medewerkers de komende jaren nog sterker gestimuleerd kan worden, is de kapstok waaraan kortere termijn leeracties opgehangen kunnen worden. Daarom is een strategisch leerbeleid voor ons cruciaal en is het belangrijk dat we onze leeracties constant meten en evalueren."

Provincie Antwerpen maakt gebruik van de evaluatietool ROEM om het effect van leeracties te meten. Daarnaast koos de provincie voor een samenwerking met De Opleidingscoach ter ondersteuning van hun evaluatieprocessen. Dit betekende voor hen een tijdelijke ontlasting van administratief werk en consultancy voor het luik rapportering in het kader van de invoering van gegevens in de ROEM-tool.

De Opleidingscoach is erg op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen binnen het L&D-domein. Zij werken daarenboven zeer klantgericht en zijn flexibel in de samenwerking.

Wat wordt er gemeten?
"Met onze evaluaties meten wij meer dan enkel de algemene tevredenheid van deelnemers”, vertelt Marion verder, "We willen ook input krijgen over het luik 'vaardigheden/functioneren' uit het 8-velden model van Kessels & Smit. Met andere woorden: in hoeverre wordt het geleerde nu effectief toegepast in de werksituatie? Daarom doen wij effectmetingen na 3 maanden om zo onze leeracties grondig te kunnen evalueren en optimaliseren. Daarnaast zijn onze evaluatieformulieren ook gemaakt op maat: elke leeractie wordt met een daaraan gekoppelde vragenlijst gericht bevraagd. Op die manier draagt het evalueren van leeracties bij aan de verwezenlijking van ons strategisch leerbeleid. Bovendien kunnen wij naast onze kengetallen ook de kwaliteit van leren rapporteren aan het management."

Hoe verloopt dit praktisch?
"Via ROEM kunnen wij een groot deel van ons evaluatieproces automatiseren en rapporteren. Maar aangezien wij zo’n 1700 medewerkers hebben en heel wat leertrajecten opzetten, blijft het verwerken en uitsturen van evaluaties een tijdsintensieve en operationele taak. In de periode dat we De Opleidingscoach inschakelden waren we net op zoek naar een vervanger voor iemand die met pensioen ging. In het kader van deze tijdelijke onder-bemanning kozen wij tijdenseen korte periode voor outsourcing via De Opleidingscoach. Zij namen het evaluatieproces van a tot z tijdelijk uit onze handen. Daarnaast deed de Opleidingscoach vooral dienst als sparringpartner: zij adviseerden en ondersteunden ons op vlak van rapportering en de inhoudelijke invulling van de evaluatieformulieren.

Wat is de meerwaarde van De Opleidingscoach voor u?
"De Opleidingscoach denkt mee na. Ze voeren niet alleen de gegeven opdrachten uit, zij denken eveneens mee na over de verschillende mogelijkheden en doen sterke suggesties", vertelt Marion. "In ons huidig team zitten weinig "blauwe" talenten, d.w.z. weinig collega’s die sterk zijn met cijfers, feiten en structuren. De Opleidingscoach heeft daarin dus zeker een meerwaarde voor ons. Ook omdat ze inzicht geven op vlak van benchmarking door hun kennis van cijfers/feiten/aanpak in andere organisaties en in de L&D-wereld in het algemeen."

Waarom werkt u graag samen met De Opleidingscoach?
"De Opleidingscoach is een kleine, sympathieke en professionele partner om mee samen te werken. Ze werken to the point, reageren snel en effectief en het contact verloopt altijd op een fijne manier. Daarenboven bieden ze door hun flexibele aanpak ook écht maatwerk aan."

Inschrijven nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van De Opleidingscoach!
23
apr
De Opleidingscoach en "Opleidingen van de Toekomst"!

Hoe bereid je je voor op de...

16
jun
Van leren naar presteren, dankzij kwalitatieve werkinstructies

Werkinstructies zijn meer dan een wettelijke verplichting.

...
09
mrt
Het L&D Café, een inspirerende namiddag op stap.

Voel jij je als L&D professional soms ook wat ...

De Opleidingscoach is dé leerexpert in België voor het opzetten of versterken van leer- en ontwikkelings-strategieën in lijn met de missie en visie van bedrijven en organisaties. Wij bieden gespecialiseerde en innovatieve kennis aan binnen het L&D-domein in een op-maat partnership.