5 key points voor een succesvolle HILL-implementatie

5 key points voor een succesvolle HILL-implementatie

Het High Impact Learning that Lasts –model heeft zich in korte tijd verspreid als een uitdagend en boeiend model om meer impact te creëren zowel in het hoger onderwijs als in de bedrijfswereld. De 7 bouwstenen van het HILL-model zijn een handvat voor L&D professionals, trainers en docenten om onderwijs en opleiding te re-designen. 

Maar wat is er nodig om High Impact Learning that Lasts succesvol te verankeren in je organisatie? Wij geven 5 tips mee voor een succesvolle implementatie:

1. Aandacht voor het menselijke aspect tijdens veranderingen

Let’s face it: veranderingen boezemen vaak angst in. Niet alleen bij studenten en werknemers, maar vooral ook bij docenten en trainers van wie ineens een andere aanpak gevraagd wordt.

HILL staat letterlijk voor een berg die men als organisatie samen beklimt. Hoe beter mensen weten waarom een verandering nodig is en wat er van hen wordt verwacht, hoe hoger de kansen zijn om de top te bereiken.

Belangrijk is om een solide fundering te leggen waarbij het menselijke aspect in een veranderingsproces niet uit het oog verloren wordt. Zo kan er constructief omgegaan worden met weerstand om bij de verdere implementatie tot het beste resultaat te komen.

2. Verander de mindset, dat verandert alles!   

De grote factor in het behalen van succes of het falen van een HILL-implementatie ligt op het individuele niveau, de bereidwilligheid van de mensen zelf om te veranderen. Mensen leren om niet vanuit de bestaande manier van werken te vertrekken maar om vanuit nieuwe mogelijkheden te denken. Zodoende wordt een ‘mindset’ gecreëerd die het veranderingsproces draagt en ondersteunt.

Het mooie is dat ieder van ons een ‘groeimindset’ kan aanleren en die ook bij anderen kan stimuleren zodat ze hun potentieel tot leren en groeien ten volle gaan benutten.

3. Zet in op verandercapaciteiten van je medewerkers 

Er is vaak een grote kloof tussen kennis (over het ‘waarom’) van het HILL-model en het vermogen om het in de praktijk te brengen. Daarom is het belangrijk om in te zetten op de verandercapaciteiten van uw medewerkers zodat ze over de vaardigheden beschikken om High Impact Learning succesvol te kunnen verankeren.

Verzeker dat trainers en docenten de nodige handvaten hebben om te evolueren naar een nieuwe rol als coach of facilitator van het leerproces, door hen voldoende tijd en ondersteuning te bieden. Het verwerven van essentiële skills zoals coaching en feedback geven - ookwel High Impact Coaching (HIC) en High Impact Feedback (HIF) genoemd – zijn cruciaal om het HILL-model toe te passen in de praktijk.

4. Van structuur naar infrastructuur

Werken in teams, een nauwe samenwerking met (andere) bedrijven, meer urgentie creëren, etc. vraagt niet alleen om diepgaande aanpassingen in de cultuur maar ook in de infrastructuur. Met de juiste inspanning, kan een kantoor een uitdagende en inspirerende omgeving worden die samenwerking stimuleert.

De realisatie van een nieuw gebouw voor Fontys Technologie opleidingen in Eindhoven is bijvoorbeeld in alle opzichten HILL-proof. De nieuwe locatie vormt een werk- en ontmoetingsplaats waar studenten en werknemers nauw kunnen samenwerken met bedrijven in de Brainportregio.

5. Kennisdeling is kracht

Docenten en trainers staan er nog al te vaak alleen voor. Het geheim achter succesvol opleiden en leren zit in een team van docenten, trainers en medewerkers die in sterke interactie en vaak in teamverband samenwerken.

Ondertussen zijn vele onderwijsinstellingen en organisaties begonnen met de HILL-beklimming. Tevaak wordt er nog uitgegaan van het standpunt “kennis = macht” ondanks dat er bij de HILL-implementatie geworsteld wordt met dezelfde vragen zoals: “Hoe creëer ik een ‘sense of urgency’ onder de lerenden?” of “Wat doe ik met studenten of medewerkers die niet mee willen/kunnen?”

Wederzijdse kennisdeling tussen onderwijsinstellingen en bedrijven om samen lessons learned te delen, zorgt voor dat duwtje in de rug om de top te bereiken.

Meer inzetten op High Impact Learning that Lasts? 

De Opleidingscoach is uw sparringpartner in dit alles. Neem contact op met ons of bekijk onze HILL-ondersteuningsaanbod

 

Inschrijven nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van De Opleidingscoach!
16
jun
Van leren naar presteren, dankzij kwalitatieve werkinstructies

Werkinstructies zijn meer dan een wettelijke verplichting.

...
09
mrt
Het L&D Café, een inspirerende namiddag op stap.

Voel jij je als L&D professional soms ook wat ...

09
mrt
Commotie rond opleidingsplannen: hoe ervaren organisaties de verplichtingen van de arbeidsdeal?

Het is geen geheim dat niet alle organisaties even enthousiast...

De Opleidingscoach is dé leerexpert in België voor het opzetten of versterken van leer- en ontwikkelings-strategieën in lijn met de missie en visie van bedrijven en organisaties. Wij bieden gespecialiseerde en innovatieve kennis aan binnen het L&D-domein in een op-maat partnership.