High Impact Learning in bedrijfscontext: actie & kennisdeling

High Impact Learning in bedrijfscontext: actie & kennisdeling

"Actie & kennisdeling" is één van de bouwstenen van het wetenschappelijk onderbouwd HILL-model (I. Berghmans, A. Koenen e.a.). 

Waarom inzetten op actie & kennisdeling?

Leeractiviteiten die plaatsvinden in authentieke situaties en settings zorgen ervoor dat lerenden de kennis beter toepassen, sterker zijn in vaardigheden en de kennis beter onthouden op lange termijn. Wanneer leren duidelijk gelinkt is aan de realiteit, werkt dit bovendien zeer motiverend voor de lerende.

Wat is actie en kennisdeling?

Laten we even verduidelijken wat deze bouwsteen vooral niet is: actie en kennisdeling is niet het passief ontvangen van kennis, of het nu online of offline plaatsvindt. Actie & kennisdeling vraagt het continu bezig zijn door de lerende: discussies voeren, situaties bestuderen, (eigen) cases bestuderen, een probleem in een groep analyseren, etc. Dit impliceert inter-actie tussen individuen in een groep.

Actie & kennisdeling vraagt het continu bezig zijn door de lerende: discussies voeren, situaties bestuderen, (eigen) cases bestuderen, een probleem in een groep analyseren, etc.

In de praktijk vaak niet zo evident…

Deze bouwsteen lijkt straightforward maar in de praktijk blijkt het dikwijls niet zo evident. Denk bijvoorbeeld aan de onboarding van nieuwe medewerkers die al te vaak bestaat uit éénrichtingsverkeer, zoals de toelichtingen rond het HR-beleid, de verplichte safety e-learnings die ver weg van de werkelijke werkplek gevolgd worden en de bedrijfswaarden die worden “verteld”.

Hoe kan je inzetten op méér actie en kennisdeling?

Er zijn verschillende manieren om méér in te zetten op actie en kennisdeling:

  • Bij probleemgestuurd leren leg je een reëel probleem voor aan een groep lerenden. Je geeft hen de tijd en ruimte om hun creativiteit en verschillende expertises in te zetten. Op die manier zullen ze niet enkel nieuwe vaardigheden en kennis aanleren, de kans is groot dat jouw organisatie meteen ook een innovatieve en weldoordachte oplossing voor het probleem voorhanden heeft.

    • Laat je medewerkers bijvoorbeeld zelf uitwerken hoe het onboardingsproces meer actie- en kennisdeling kan bevatten. Door nieuwe en ervaren medewerkers hierin samen te brengen, bouw je meteen mee aan hun interne netwerk.
    • Ook veiligheidsuitdagingen kan je bij de lerende leggen. Om het probleem op te lossen, zullen ze de nodige kennis en vaardigheden moeten aanleren én reflecteren op de praktijk.
  • Gebruik werkvormen die actief leren stimuleren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan games of het oplossen van cases. Casusgebaseerd leren verschilt van probleemgestuurd leren omdat deze leervorm meer begeleiding en structuur biedt. Door een case-based benadering te gebruiken, worden lerenden betrokken bij het analyseren van specifieke scenario's uit de echte wereld. Deze methode bevordert intense interactie tussen lerenden terwijl ze samen hun kennis opbouwen en samenwerken om de casus te onderzoeken. Deze leervorm wordt vaak in het onderwijs toegepast maar vormt ook in de bedrijfscontext een goede leerbasis.
    • Denk bijvoorbeeld aan een casus waarbij medewerkers een probleem aan een machine samen moeten detecteren en verhelpen.

Wat zijn succesfactoren bij implementatie?

  • Creëer meer leerimpact door tijdens formele leeractiviteiten ruimte te bieden voor kennisdeling tussen deelnemers. Belangrijk hierbij is dat je de trainers ondersteunt in het toepassen van nieuwe tools en werkvormen die kunnen aanzetten tot actie en kennisdeling en hen helpt om de controle over het proces te ‘durven’ loslaten. Vanuit De Opleidingscoach ondersteunen we niet alleen trainers maar ook experten. Door middel van een ‘Train-the-HILL-trainer’-sessie geven we vakinhoudelijke specialisten de nodige handvaten mee om van pure kennisoverdracht meer in te zetten op (het faciliteren van) actie en kennisdeling.

  • De infrastructuur is een belangrijke katalysator, het kan namelijk een bevorderende of een belemmerende functie hebben. Het HILL-model benadrukt om niet volgens een klassikale opstelling te werken, maar zoveel mogelijk gebruik te maken van ronde en makkelijk verplaatsbare tafels om de kennisdeling te vergemakkelijken.

Inschrijven nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van De Opleidingscoach!
23
apr
De Opleidingscoach en "Opleidingen van de Toekomst"!

Hoe bereid je je voor op de...

16
jun
Van leren naar presteren, dankzij kwalitatieve werkinstructies

Werkinstructies zijn meer dan een wettelijke verplichting.

...
09
mrt
Het L&D Café, een inspirerende namiddag op stap.

Voel jij je als L&D professional soms ook wat ...

De Opleidingscoach is dé leerexpert in België voor het opzetten of versterken van leer- en ontwikkelings-strategieën in lijn met de missie en visie van bedrijven en organisaties. Wij bieden gespecialiseerde en innovatieve kennis aan binnen het L&D-domein in een op-maat partnership.