Learning campaigns: dé manier om lerenden te engageren en te motiveren

Learning campaigns: dé manier om lerenden te engageren en te motiveren

Steeds meer organisaties zetten in op een nieuwe visie op leren waarbij lerenden zelf ‘in the driver’s seat’ zitten. Maar hoe zorgen we ervoor dat medewerkers ook daadwerkelijk verantwoordelijkheid willen opnemen over hun eigen leerproces? Een learning campaign is een manier om deze shift in leren en de bijbehorende verantwoordelijkheden te ondersteunen.

Wat is een learning campaign?

Een ‘learning campaign’ lijkt in feite erg op een marketing campaign. Het doel van een marketing campaign is om potentiële klanten bewust te maken van een product of dienst en hen ervan te overtuigen om over te gaan tot de aankoop ervan. Marketeers weten goed in te spelen op de behoeftes van hun klanten en spreken in een taal die met hen resoneert.

“Learning campaigns take on a marketing approach towards making an impact on learners”.

Een learning campaign is een unieke benadering dat zowel marketing mechanismen als instructional design methodologieën gebruikt om bite-sized content aan te bieden en de betrokkenheid van lerenden te verhogen.  

Het beschikbaar stellen van bite-sized content

Leren vindt niet (noodzakelijk) plaats tijdens een eenmalig event. Het is een continu proces dat plaatsvindt over een langere tijdsperiode terwijl er nieuwe informatie wordt opgenomen, gecontextualiseerd en wordt toegepast in de eigen praktijk. In tegenstelling tot de traditionele, klassikale aanpak waarbij leren vooral wordt opgevat als iets dat tijdens één opleidingsdag plaatsvindt, vindt een learning campagne plaats over een langere tijdsperiode.

Een dergelijke benadering houdt rekening met de bekende ‘Ebbinghaus Forgetting Curve’. Deze stelt dat 40% van de aangeboden informatie al vergeten wordt na slechts 40 minuten! Meer dan de helft van de content gaat verloren in één uur. Aan het einde van de dag, wordt slechts 1/5 van de informatie onthouden door de lerende.

Dus in plaats van een eenmalige leer- of opleidingsactiviteit, verpakt een learning campaign informatie in bite-sized content dat vervolgens verspreid wordt over een bepaalde tijdsperiode, bijvoorbeeld een jaar. Zo vormt een learning campaign een combinatie van spaced learning (gespreid leren) en micro learning (micro-leren).

Een learning campaign omvat verschillende activiteiten– zowel online als offline – waarbij lerenden betrokken zijn en waarbij content aangeboden wordt aan het doelpubliek. Voorbeelden van offline ‘points of contact’ (POCs) zijn een CEO toespraak, infographics, posters en flyers. Online voorbeelden kunnen onder andere videos, vragenlijsten/surveys, nieuwsbrieven, online modules, social media en blog posts zijn.

De impact die behaald kan worden met een learning campaign is steeds afhankelijk van de juiste hoeveelheid informatie. Enerzijds willen we ervoor zorgen dat dit teveel informatie is om ‘cognitive overload’ te vermijden. Anderzijds is er ook voldoende tijd nodig tussen verschillende ‘points of contact’ opdat lerenden hetgeen dat ze leren kunnen toepassen en nieuwe vaardigheden onder de knie kunnen krijgen.

Van push naar pull-leren 

“Van push naar pull”, iets dat veel L&D-professionals en Instructional Designers bekend in de oren klinkt. Ook dit is van oorsprong een marketingterm waarbij met de push-strategie bedoelt dat een onderneming de verkoop probeert te stimuleren door het aanbod makkelijker beschikbaar te maken, bijvoorbeeld door het prominenter in de winkel geplaatst te krijgen.

Bij een pull-strategie gaat men over tot acties die erop gericht zijn om de product- of merkvoorkeur te vergroten, bijvoorbeeld door een advertentiecampagne te starten. In de ideale situatie leidt dit ertoe dat klanten bij retailers om het product gaan vragen. Het gebruik van sociale media maakt dat deze vorm van klantenwerving sterk aan het toenemen is.

Ook binnen Learning & Development is de push-strategie nog steeds het meest voorkomend ‘learning delivery model’ maar de opkomst van technologie en sociale media maakt dat ook de pull-strategie meer toegankelijk en aantrekkelijk wordt voor lerenden. Pull-leren stelt lerenden in staat om zelf ‘at the moment of need’ op zoek te gaan en gebruik te maken van bite-sized content die hen helpen bij specifieke werkgerelateerde taken.

Sensibileren en het creëren van buy-in voor verandering

Steeds meer organisaties zetten in op een nieuwe visie op leren waarbij lerenden zelf ‘in the driver’s seat’ zitten. Ook informeel en sociaal leren krijgen meer aandacht ondermeer door het welgekende 70-20-10 model. Maar hoe zorgen we ervoor dat medewerkers ook daadwerkelijk verantwoordelijkheid willen opnemen over hun eigen leerproces?

Levenslang leren is een gedeelde verantwoordelijkheid. Niet alleen L&D maar ook hoger management, directe leidinggevenden, collega’s en de lerenden dienen hier verantwoordelijkheid voor op te nemen. Een learning campaign is een manier om mensen te sensibileren en om deze shift in leren en de bijbehorende verantwoordelijkheden te ondersteunen. Met een campagne dien je een ‘sense of urgency’ te creëren voor een gedragsverandering en het belang hiervan te benadrukken voor stakeholders.

 

Meer info of hulp bij het opzetten van een succesvolle learning campaign? Bekijk wat onze consultants voor u kunnen betekenen. 

Inschrijven nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van De Opleidingscoach!
23
apr
De Opleidingscoach en "Opleidingen van de Toekomst"!

Hoe bereid je je voor op de...

16
jun
Van leren naar presteren, dankzij kwalitatieve werkinstructies

Werkinstructies zijn meer dan een wettelijke verplichting.

...
09
mrt
Het L&D Café, een inspirerende namiddag op stap.

Voel jij je als L&D professional soms ook wat ...

De Opleidingscoach is dé leerexpert in België voor het opzetten of versterken van leer- en ontwikkelings-strategieën in lijn met de missie en visie van bedrijven en organisaties. Wij bieden gespecialiseerde en innovatieve kennis aan binnen het L&D-domein in een op-maat partnership.