Waarom learning leadership kan bijdragen tot het verminderen van burn-outs

Waarom learning leadership kan bijdragen tot het verminderen van burn-outs

Risicio op burn-out hangt niet alleen af van persoonlijkheidskenmerken

Uit nieuw onderzoek komt naar voren dat of iemand burn-out-klachten ervaart niet alleen afhangt van persoonlijkheidskenmerken en/of taakkenmerken. Ook de werkcontext speelt een belangrijke rol en dan vooral leidinggevenden. De recente studie ‘Leaders' achievement goals predict employee burnout above and beyond employees' own achievement goals’ door Roy B. L. Sijbom (Universiteit van Amsterdam), Jonas W. B. Lang (UGent) en Frederik Anseel (UGent en King’s College London) onderzocht wat het effect van leidinggevenden is op de burn-out-klachten van hun werknemers. Hiervoor werden meer dan 500 werknemers en 100 leidinggevenden van corresponderende werkteams vanuit verschillende sectoren betrokken in het onderzoek.

Het onderzoek toont dat de doelen van leidinggevenden gerelateerd zijn aan de burn-out-klachten van werknemers. Hoe sterker leidinggevenden gericht zijn op verbetering en ontwikkeling - leerdoelen - hoe minder burn-out-klachten werknemers ervaren. Leidinggevenden die daarentegen vooral gericht zijn op beter presteren dan anderen - competitieve doelen - brachten een tegenovergesteld effect teweeg. Competitieve doelen van leidinggevenden gaan gepaard met een toename van burn-out-klachten bij werknemers.

Dit verschil kan verklaard worden doordat een leidinggevende met een leerdoel andere hulpbronnen aanbiedt dan een leidinggevende met een competitief doel. Ter illustratie: als een werknemer fouten maakt onder een leidinggevende met een leerdoel, dan ervaart hij minder stress, want fouten dragen inherent bij aan het leerproces. Maar heeft een leidinggevende competitieve doelen, dan levert een fout alleen maar stress op omdat dit gezien wordt als een teken van onbekwaamheid. Die stress is belastend voor werknemers.

De kracht van learning leadership

Leidinggevenden kunnen werknemers helpen door sociale steun, feedback en ontwikkelingsmogelijkheden aan te bieden. ‘Werknemers zijn daardoor beter in staat hun taken succesvol uit te voeren en met tegenslag om te gaan. Gevolg is dat er minder werkgerelateerde stressoren aanwezig zijn en werknemers minder burn-out-klachten ervaren’ wordt er geconcludeerd door HR Square.

De onderzoekers adviseren dan ook om bij de aanpak van burn-out-klachten zich niet alleen te richten op het individu maar ook de context waarin het werkt. “Organisaties hebben er baat bij om een werkomgeving te creëren waarin leerdoelen in plaats van competitieve doelen worden gestimuleerd”. L&D speelt een belangrijke ondersteunende rol ten opzichte van leidinggevenden opdat zij beter de (leer)noden van hun team kunnen aanvoelen en hierop kunnen coachen. 

Hoe kan L&D learning leadership ondersteunen?   

  • Toon het belang van feedback en coaching aan. Geef aan “waarom” dit belangrijk is om hierop in te zetten alvorens hen de kennis en vaardigheden aan te leren om dit toe te passen.
  • Zet in op talenten van leidinggevenden. De ene leider heeft een talent voor het zoeken naar creatieve oplossingen, terwijl de andere uitblinkt in het coachen van mensen. Inzetten op talenten geeft niet alleen energie maar maakt leidinggevenden ook bewust van de sterkte van hun persoonlijke aanpak t.o.v. de medewerkers.
  • Bied tools en ondersteuning zodat leidinggevenden over de nodige handvaten beschikken om medewerkers te coachen in het behalen van de geformuleerde leerdoelen. Zowel online als offline!

Meer tips & tricks over ‘Learning Leadership’ zijn terug te vinden in ons GRATIS e-book ‘Meer leerimpact in 6 stappen’. Bekijk ons ‘Great@work’-pakket aan workshops en begeleiding die bijdragen tot ‘greatness’ @ work. 

Bron: HR Square

Meer lezen op: http://www.hrsquare.be/nl/nieuws/leidinggevenden-kunnen-meer-doen-om-burn-out-te-voorkomen

Inschrijven nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van De Opleidingscoach!
16
jun
Van leren naar presteren, dankzij kwalitatieve werkinstructies

Werkinstructies zijn meer dan een wettelijke verplichting.

...
09
mrt
Het L&D Café, een inspirerende namiddag op stap.

Voel jij je als L&D professional soms ook wat ...

09
mrt
Commotie rond opleidingsplannen: hoe ervaren organisaties de verplichtingen van de arbeidsdeal?

Het is geen geheim dat niet alle organisaties even enthousiast...

De Opleidingscoach is dé leerexpert in België voor het opzetten of versterken van leer- en ontwikkelings-strategieën in lijn met de missie en visie van bedrijven en organisaties. Wij bieden gespecialiseerde en innovatieve kennis aan binnen het L&D-domein in een op-maat partnership.