High Impact Learning in bedrijfscontext: urgentie

High Impact Learning in bedrijfscontext: urgentie

“Urgentie” is één van de 7 bouwstenen van het wetenschappelijk onderbouwd High Impact Learning that Lasts-model (I. Berghmans, A. Koenen e.a.). 

Wat is urgentie (niet)?
Leren zorgt ervoor dat je een kloof tussen de huidige en toekomstige situatie kan dichten. Vanuit High impact learning stellen we meteen de vraag: welke kloof?
Al te vaak vertrekken opleidingen vanuit ons (lees: de trainer, leidinggevende, opleidingscoördinator, …) eigen idee van wat er behandeld moet worden. Wij zien een kloof en proberen die te dichten. Maar waar ligt de kloof voor onze medewerkers? Ervaren zij dezelfde kloof, op dezelfde manier? Of ervaren zij een andere kloof die wij over het hoofd zien?

Motivatie en interesse zijn noodzakelijke voorwaarden om te leren. Impactvol leren vertrekt dan ook vanuit urgentie; een duidelijk beargumenteerd probleem, een uitdaging, iets wat een zekere mate van hoogdringendheid creëert. Een kloof dus. Zonder urgentie zal een leerproces niet opstarten, of niet blijven duren.

In de praktijk vaak niet zo evident…

De leercirkel van Maslow

De leercirkel van Maslow illustreert het nut van urgentie. In het dagelijkse leven zijn we allemaal onbewust onbekwaam. We zijn ons niet bewust van heel veel zaken die we nog niet kennen en kunnen. “Je weet niet wat je niet weet”, weetjewel. Wanneer we in onbewuste onbekwaamheid zitten, voelen we geen motivatie en interesse om te leren.

Een leerbehoefte ontstaat pas wanneer we ons bewust worden van onze onbekwaamheid. 

Bij bewuste onbekwaamheid gaat er een lampje branden: je beseft dat je bepaalde kennis, ervaring, skills, … ontbreekt. Motivatie en interesse: check!

Veel opleidingen proberen een leerproces in gang te zetten, zonder dat er een concrete leerbehoefte is (urgentie). Pas wanneer iemand bewust onbekwaam is, kan die beginnen aanleren, oefenen en toepassen (zie de bouwsteen actie & kennisdeling).

Hoe kan je inzetten op méér urgentie?
Hoe graag we het ook zouden willen, het lampje gaat niet branden wanneer je jouw opleiding te start met de leerdoelen, het waarom, of heel veel enthousiasme. Hoe creëer je dan wel urgentie bij de lerende? Wij delen enkele tips:

  1. Betrek je lerende van bij het begin

In gesprek gaan met medewerkers, is de meest effectieve manier om in te spelen op urgentie. Waar lopen jouw medewerkers tegenaan? Welke handvaten ontbreken ze om te evolueren naar de gewenste situatie? Waar liggen hun interesses?

Het antwoord op die vragen bepaalt jouw vertrekpunt. Van daaruit kan je de inhoud en aanpak van een leeractiviteit afstemmen op het doelpubliek. Bepaalde theorieën en modellen krijgen plots betekenis: ze kunnen een antwoord bieden op reële uitdagingen.

Tip: voer eens een learning conversation met jouw medewerkers.

  1. Vertrek vanuit reële situaties

Door in gesprek te gaan met je medewerkers, spoor je een kloof op. Nu komt het er op aan om die kloof nog niet meteen te dichten met vooraf bepaalde stappen.

Laat je medewerkers reële casussen meebrengen en gebruik die als startpunt. Dit impliceert dat je als trainer niet vasthoudt aan een vooraf bepaalde structuur of presentatie. Je neemt de rol op van inhoudelijk expert en faciliteert jouw deelnemers waar zij het nodig hebben. Je creëert een omgeving waar ze van en met elkaar kunnen leren. Je bespreekt bijvoorbeeld samen de casussen die zij meebrengen, en laat hen zo ontdekken waarom iets werkt – of niet werkt.

Tip: bedwing de reflex om de opleidingsinhoud “over te dragen”. Start de opleiding vanuit authentieke situaties van de lerende.

  1. Stem leermoment af op de leernood

Niet elke kloof kan en moet worden gedicht met een opleiding. Leren is geen one time event, maar een continu proces waarin online leren en fysieke interactie doordacht verweven zit. Je leert op je werkplek en dan nog het liefst tijdens het uitvoeren van je job. Een doordachte opzet van (a)synchroon werken en leren zorgt ervoor dat leren boeiend, effectief en interactief is. Leer meer over hybride leren.

Tip: beslis je werkvorm op basis van de concrete leernood.

 

Aan de slag met High Impact Learning? Welkom op het introductie webinar!

Heb je nood aan een HILL leerarchitect? Maak kennis met onze experten. 

Benieuwd naar nog meer Ning De Baere kennis en ervaring?
Beluister haar aflevering als gastspreker bij de podcast Learning without a roof, de enige Vlaamse L&D podcast in België.
 

Deze blog werd geschreven door:

 

Inschrijven nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van De Opleidingscoach!
23
apr
De Opleidingscoach en "Opleidingen van de Toekomst"!

Hoe bereid je je voor op de...

16
jun
Van leren naar presteren, dankzij kwalitatieve werkinstructies

Werkinstructies zijn meer dan een wettelijke verplichting.

...
09
mrt
Het L&D Café, een inspirerende namiddag op stap.

Voel jij je als L&D professional soms ook wat ...

De Opleidingscoach is dé leerexpert in België voor het opzetten of versterken van leer- en ontwikkelings-strategieën in lijn met de missie en visie van bedrijven en organisaties. Wij bieden gespecialiseerde en innovatieve kennis aan binnen het L&D-domein in een op-maat partnership.