The Learning Conversation

The Learning Conversation

Wat zijn learning conversations?

Doorheen een learning conversation achterhaal je de leernoden van je medewerker. Als leidinggevende of coach faciliteer je dit gesprek aan de hand van open vragen, zo kom je samen tot mogelijke oplossingen voor een specifieke uitdaging. Vanuit een open blik ga je dieper in op de situatie, de vraag, de context en reeds verworven kennis. 

Download jouw template hier

Eén van de leerprincipes van Bryan, Kreuter en Brownson (2009) luidt als volgt: "Adults’ previous experience must be respected and built upon". Door nieuwe informatie te koppelen aan oude kennis, verbeter je het leerproces en verhoog je de transfer. De learning conversation is hiervoor dus een fantastische methodiek. Dankzij de typerende vraagstelling van een learning conversation, breng je de voorkennis en de daarrond bestaande kaders in kaart. Daarnaast schenk je in het gesprek aandacht aan de (leer)doelstellingen van de lerende. Een learning conversation creëert die context die nodig is opdat de lerende gemotiveerd is om zijn/haar doel na te streven. 

Hoe voer je een learning conversation?

De leidinggevende, leercoach of docent gaat in gesprek met de lerende om in eerste fase het leerkader onder de loep te nemen: welke veronderstellingen heeft de lerende, vanuit welk perspectief denkt de lerende, hoe analyseert hij/zij situaties, …? Kortom, waarop baseert de lerende zich om conclusies te trekken of om tot actie over te gaan? 

 

De vraagstelling in een learning conversation heeft volgende elementen:

  • Open vragen die ingaan op gevoelens, barrières, concrete prestaties, percepties, prioriteiten, lessons learned,…

  • Reflectievragen die polsen naar emoties en reacties

  • Observatievragen die dieper ingaan op wat werd opgemerkt en geobserveerd

  • Herkadering van de situatie

  • Bevragen naar (out-of-the-box) opties

  • Afstemmen van mogelijkheden die onderling worden aangereikt

Wanneer zijn learning conversations nuttig?

Learning conversations als ondersteuning bij online samenwerken

De drempel om mensen online te laten werken en kennis te laten uitwisselen, heeft meestal niets met het kennen/gebruiken van de juiste tools te maken. De grootste struikelblok zit in de motivatie, reflectie, lef en het ervaren van de meerwaarde om met bepaalde kennis aan de slag te gaan. Hiervoor is een learning conversation een uitstekende methodiek. Het is laagdrempelig, maar heel gericht op specifieke leernoden.

Learning conversations als ondersteuning bij urgente problem solving

De juiste urgentie is één van de sleutels bij online werken en leren. Urgentie zorgt ervoor dat mensen kennis uitwisselen wanneer het echt nodig is en dat ze wél actief leren tijdens leermomenten. Hoe je die urgentie kan aanwakkeren, heeft te maken met de motivatie en voorkennis van mensen. Inspelen op die motivatie en urgentie doe je door learning conversations in te plannen. Je start hierbij niet met het delen van kennis, maar wel bij de juiste motivatie of urgentie om te leren.

Een aantal concrete voorbeelden

Ons team

Binnen onze eigen organisatie hanteren we regelmatig de methodiek van een learning conversation. Als consultant is het essentieel om verantwoordelijkheid op te nemen voor je klantenproject en een meerwaarde te bieden waar mogelijk, ook al is de context niet ideaal. Wanneer de noodzaak er is om de motivatie terug op peil te brengen, kennis te delen of van gedachten te wisselen, plannen we een learning conversation in tussen de consultant en een collega die kan helpen om de kennis, motivatie en aanpak te boosten. Het doel van het gesprek is steeds om de consultant in kwestie opnieuw op weg te helpen, en nooit om het werk door iemand anders te laten opnemen.

Onze klanten

We hanteren deze methodiek ook bij onze klanten. Als consultant hoeven we niet steeds alles uit handen nemen, maar helpen we onze klanten in hun denkproces door ad hoc en op aanvraag een learning conversation te houden. Onze experten bieden een spiegel, denken mee na, geven feedback,… zodat ze terug de nodige zuurstof hebben en zelfstandig aan de slag kunnen.

Opleiding en kennisdeling binnen organisaties

Laten we ook eens kijken naar opleiding of kennisdeling binnen organisaties: hierbij zien we vaak dat men via online tools allerlei vormen van kennisdeling opzet. Op zich is dat prima maar daar stopt het niet. Verhoog de transfer naar de eigen werkomgeving door aanvullend ook één of meerdere individuele learning conversations te voorzien, gericht en gefocust zijn op de noden van de medewerker.

Heb je zelf nood aan een learning conversation met één van onze experten? Meer info.

Deze blog werd geschreven door:

 

Inschrijven nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van De Opleidingscoach!
16
jun
Van leren naar presteren, dankzij kwalitatieve werkinstructies

Werkinstructies zijn meer dan een wettelijke verplichting.

...
09
mrt
Het L&D Café, een inspirerende namiddag op stap.

Voel jij je als L&D professional soms ook wat ...

09
mrt
Commotie rond opleidingsplannen: hoe ervaren organisaties de verplichtingen van de arbeidsdeal?

Het is geen geheim dat niet alle organisaties even enthousiast...

De Opleidingscoach is dé leerexpert in België voor het opzetten of versterken van leer- en ontwikkelings-strategieën in lijn met de missie en visie van bedrijven en organisaties. Wij bieden gespecialiseerde en innovatieve kennis aan binnen het L&D-domein in een op-maat partnership.