The Learning Conversation

The Learning Conversation

Wat zijn learning conversations?

De learning conversation is een onderwijsmethode, gebaseerd op de Conversation Theory van Pask en Scott om student-centered learning te faciliteren. Initieel werd deze methode vooral ingezet bij het gebruik van adaptieve technologie bij leren. Om het leren in deze context te verhogen, werden er learning conversations voorzien zodat studenten nog meer inzichten uit hun opdrachten konden halen. Vandaag kennen we allemaal de leercoaches, jobcoaches, of zelfs chatbots die deze methodiek toepassen.

Download jouw template hier

Een learning conversation is een gesprek waarin samen met een expert/coach wordt bekeken welke opties er bestaan voor het aangekaarte vraagstuk. Door vanuit een open blik dieper in te gaan op de situatie, de vraag, de context en reeds verworven kennis, kan tot nieuwe inzichten gekomen worden. Door in gesprek te gaan met een expert over het thema, kan het kennisniveau, waar nodig, op een hoger niveau getild worden. Een learning conversation is een leervorm die heel gericht op is op het achterhalen van leernoden én die vanop afstand kan toegepast worden.

Eén van de leerprincipes van Bryan, Kreuter en Brownson (2009) luidt als volgt: ‘Adults’ previous experience must be respected and built upon’. Door nieuwe informatie te koppelen aan oude kennis kan het leerproces verbeterd worden en de transfer verhoogd worden. De learning conversation is hiervoor dus een fantastische methodiek. Door de typerende vraagstelling kunnen de voorkennis en de daarrond bestaande kaders in kaart gebracht worden. Daarnaast kan er in het gesprek aandacht gegeven worden aan de leerdoelstellingen van de lerende. Een learning conversation kan die context creëren die nodig is opdat de lerende gemotiveerd is om zijn/haar doel na te streven, door verder te bouwen op bestaande kennis en een expert/coach die adviseert en het leerproces faciliteert.

Hoe voer je een learning conversation?

De docent, expert of leercoach gaat in gesprek met de lerende om in eerste fase het leerkader onder de loep te nemen: welke veronderstellingen heeft de lerende, vanuit welk perspectief denkt de lerende, hoe analyseert hij/zij situaties, … kortom, waarop baseert de lerende zich om conclusies te trekken of om tot actie over te gaan. Daarnaast wordt er tijdens de learning conversation ook ingegaan op welk leerdoel de lerende wil nastreven.

De vraagstelling in een learning conversation heeft volgende elementen:

  • Open vragen die ingaan op gevoelens, barrières, concrete prestaties, percepties, prioriteiten, lessons learned,…
  • Reflectievragen die polsen naar emoties en reacties
  • Observatievragen die dieper ingaan op wat werd opgemerkt en geobserveerd
  • Herkadering van de situatie
  • Bevragen naar (out-of-the-box) opties
  • Afstemmen van mogelijkheden die onderling worden aangereikt

Wanneer zijn learning conversations nuttig?

Learning conversations als ondersteuning bij online samenwerken

De drempel om mensen online te laten werken en kennis uitwisselen, heeft meestal niets met het kennen/gebruiken van de juiste tools te maken. Dergelijke drempel is makkelijk op te lossen via bijvoorbeeld een webinar of sessie rond ‘tools voor online leren en werken’. De grootste struikelblok zit vooral in de motivatie, reflectie, lef en het ervaren van de meerwaarde om met bepaalde kennis aan de slag te gaan. Hiervoor is een learning conversation een uitstekende methodiek. Het is laagdrempelig, maar heel gericht op specifieke leernoden.

Learning conversations als ondersteuning bij urgente problem solving

De juiste urgentie creëren zodat mensen kennis gaan uitwisselen als het echt nodig is of zodat ze wél actief leren tijdens leermomenten, is één van de sleutels bij online werken en leren. Hoe je die urgentie kan aanwakkeren, heeft te maken met waarom mensen gemotiveerd zijn om met bepaalde kennis verder aan de slag te gaan.

Inspelen op die motivatie en urgentie doe je door learning conversations in te plannen. Je start hierbij niet met het delen van kennis, maar wel met wat motiveert of urgentie creëert om te leren.

Een aantal concrete voorbeelden

Ons team

Binnen onze eigen organisatie hanteren we regelmatig de methodiek van een learning conversation. Als consultant is het immers altijd van belang om verantwoordelijkheid op te nemen voor je klantenproject en een meerwaarde te bieden waar mogelijk, ook al is de context niet ideaal. Als het nodig is om de motivatie terug wat op peil te brengen, kennis te delen of van gedachten te wisselen, plannen we een learning conversation tussen de consultant en  een collega die kan helpen om de kennis, motivatie en aanpak terug wat te boosten. Het doel van het gesprek is steeds om de consultant in kwestie opnieuw op weg te helpen, en zeker niet om het werk door iemand anders te laten opnemen.

 

Onze klanten

We hanteren deze methodiek ook bij onze klanten. Als consultant hoeven we niet per se alles uit handen nemen, maar helpen we onze klanten in hun denkproces door ad hoc en op vraag van hen een learning conversation te houden. Onze experten bieden een spiegel, denken mee na, geven feedback,… zodat ze terug de nodige zuurstof hebben en zelfstandig aan de slag kunnen.

 

Opleiding en kennisdeling binnen organisaties

Laten we ook eens kijken naar opleiding of kennisdeling binnen organisaties: hierbij zien we vaak dat men via online tools allerlei vormen van kennisdeling opzet. Op zich is dat prima! Alleen kan je de transfer ervan naar de eigen werkomgeving verhogen door aanvullend ook één of meerdere individuele learning conversations te voorzien, gericht en gefocust zijn op de noden van de medewerker.

 

Heb je zelf nood aan een (gratis) learning conversation met één van onze experten? Meer info.

Of neem contact met ons op via learning.conversation@opleidingscoach.be.

Deze blog werd geschreven door:

 

Inschrijven nieuwsbriefSchrijf je in voor de nieuwsbrief van De Opleidingscoach!
22
jun
High Impact Learning in bedrijfscontext

“Actie & kennisdeling” is één van de ...

25
mei
Top 10 Tools voor leren en samenwerken

Vorig jaar maakten wij een oplijsting van onze favoriete én ...

21
apr
The Learning Conversation

Een learning conversation is een gesprek waarin samen met een...

De Opleidingscoach is dé leerexpert in België voor het opzetten of versterken van leer- en ontwikkelings-strategieën in lijn met de missie en visie van bedrijven en organisaties. Wij bieden gespecialiseerde en innovatieve kennis aan binnen het L&D-domein in een op-maat partnership.